Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4715 b167 390
Reposted fromzciach zciach vianoisetales noisetales
1658 65dd 390
Reposted fromnutt nutt viainmybetterworld inmybetterworld
0205 eab8 390
Reposted fromTheEvexe TheEvexe viaLabRatOr28 LabRatOr28
5523 0241 390
La science des rêves (2006) 
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
5493 33ca 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viadoubleespresso doubleespresso
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viaszarakoszula szarakoszula
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viaiblameyou iblameyou
7495 afb1 390
5787 914e 390
Reposted frompunisher punisher vianoisetales noisetales
4712 4ee5 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viatentacleguy tentacleguy
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
3985 aa20 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viatentacleguy tentacleguy
1357 7390 390
szkoda tylko, że dalej nic z tego nie będzie. ale sie cieszę, bardzo się cieszę.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viakotfica kotfica
4241 e828 390
Reposted fromdailylife dailylife viakotfica kotfica
9840 c4eb 390
Reposted fromapatia apatia viajanuschytrus januschytrus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl